Spørgsmål eller behov for kontakt?

Forskning ved ISK

Ved Institut for Sprog og Kultur forskes der i, hvordan viden og indsigt i kulturelle forhold i missionsområder kan anvendes og nyttiggøres i planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Forskningen fokuserer i den henseende på to overordnede områder.

1) Hvordan kan kulturelle analyser integreres i den militære planlægningsproces?

Denne forskning skal give den militære stab bedre mulighed for, gennem udvikling af et praktisk analytisk værktøj, at integrere kultur i planlægning af militære operationer. Den militære stab skal herunder kunne vurdere, hvordan den militære operation påvirker og bliver påvirket af kulturelle forhold i missionsområdet.

2) Hvordan kan kulturforståelse og kommunikation anvendes til at opbygge tillidsfulde relationer mellem den individuelle soldat og lokale i missionsområdet?

Denne forskning skal give den enkelte soldat mulighed for at kunne etablere, opbygge og gennemføre dialog med lokale, som kan danne grundlag for tillidsfuld interkulturel interaktion.

Udover ovenstående hovedforskningsområder deltager instituttet lejlighedsvis i udvikling og forskning inden for læring.

Forskningskontakt
Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur

Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Orlogskaptajn Poul Martin Linnet
Tlf.: +45 7281 7661
Email: fak-isk-mk01@mil.dk

Projekter
 • Kultur som operativt værktøj
  Tre-årigt forskningsprojekt der afsluttes med rapport sommeren 2016 med besvarelse af følgende spørgsmål:

  1) Hvordan forstår militæret kultur, og hvordan påvirker denne forståelse planlægningen og udførelsen af militære operationer?
  2) Hvordan indvirker kulturelle forhold i missionsområder på udførelsen af militære operationer?
  3) Hvordan indvirker militære operationer på kulturelle forhold i missionsområder?
 • Coalition Cohesion and the Practices of Peacekeeping - A Sociological Survey of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
  Fælles forskningsprojekt mellem Forsvarsakademiet og Dansk Institut for Internationale Studier om sammenhængskraften i MINUSMA-styrken med fokus på afrikanske og europæiske styrker opfattelse og forhandling af deres roller som bidragende styrker til FN missionen i Mali.
 • Bogprojekt: Kontaktfærdigheder i felten
  (Der forefindes ikke link p.t.)
  Et vigtigt element i tidens krige er forståelse for, hvordan tillidsfulde relationer med de forskellige aktører kan opbygges gennem kontaktfærdigheder.
  Projektet undersøger gennem case eksempler, hvordan kontaktfærdigheder kan understøtte interaktion med andre aktører i missionsområdet.
  Formålet med bogen er at løfte Forsvarets viden og færdigheder inden for kontaktfærdigheder til gavn for opgaveløsningen i lande og områder uden for Danmark samtproducere en bog (manual), som kan anvendes i praksis af danske enheder.
Anbefalet læsning

KLIK HER for at søge mere viden om kultur som operativt værktøj i Forsvarsakademiets forskningsdatabase.

KLIK HER for at få en kort introduktion til en række landes kultur som supplement til ISK udgivelser. Vi trækker på US Defense Language Institute e-Learning ressourcer. De er gratis og kræver normalt kun et par minutter til oprettelse af brugerprofil. Det er en god ide at aktivere kursernes introduktionsvideo (klik på ”tutorial”). Vi har også indsat andre informative links.

Anbefalet læsning fra nettet

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier