Spørgsmål eller behov for kontakt?

Denmark

Om Danmark på dansk

For at kunne gå i dialog med andre kulturer er det vigtigt, at du også kender din egen kultur. Derfor har ISK udviklet en kulturfolder om Danmark, som du kan bruge til gavn for din egen forberedelse – men også meget gerne må involvere dine samarbejdspartnere i.

Folderen er både tiltænkt brug overfor befolkningen i et missionsområde og i dit samvirke med allierede og/eller koalitionsstyrker.

On Denmark in English

In order to master intercultural communication it is important that both parties are engaged in dialogue, know the other parties culture, but most importantly know their own culture. To support foreign contingents’ and other partners’ knowledge of Denmark, the Danish Institute for Language and Culture has developed a Cultural Awareness Folder to address this need.

The folder should be used/introduced to local actors in mission areas as well as to coalition partners.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier