Spørgsmål eller behov for kontakt?

Kina

ISK støtter Forsvarets samarbejde med Kina med sprogofficerer, civile tolke samt udvikling af og uddannelse i kontaktfærdigheder og kulturforståelse.

Sikkerhedssamarbejde

Med udsendelsen af den første forsvarsattaché til Kina i 2014 har Danmark skabt rammen for et tættere sikkerhedssamarbejde med Kina, der samtidig har øget sin rolle på den internationale scene.

Danmark og Kina har inden da også indhøstet gode erfaringer med samarbejdet under operationen med at skaffe kemiske våben bort fra Syrien i 2013.

KLIK HER for at læse mere om Sikkerhedssamarbejde.

Links

Vil du være endnu mere forberedt på mødet med den kinesiske kultur?

  • DLIFLC Online Resources
    Brug US Defense Language Institute e-Learning ressourcer. De er gratis og kræver normalt kun et par minutter til oprettelse af brugerprofil. Det er en god ide at aktivere kursernes introduktionsvideo (klik på ”tutorial”). Vi har også indsat andre informative links.

Andre kilder

Ressourcer

KLIK HER for at rekvirere vore materialer, foredrag, kontaktfærdighedskurser, tolkestøtte m.v. vedrørende Kina.

KLIK HER for at søge mere viden om Kina i Forsvarsakademiets forskningsdatabase.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier