Spørgsmål eller behov for kontakt?

Kontaktfærdigheder

I tidens militære operationsmiljø afhænger en vellykket mission af evnen til positivt at kunne nyttiggøre relationer med fremmede individer, organisationer eller militære enheder.

Den erkendelse er opbygget i kraft af Forsvarets internationale indsatser, der, ved siden af kamp, i høj grad har handlet om kontaktfærdigheder rettet mod relationsopbygning. Blandt andet fordi Forsvaret har været og er beskæftiget med kapacitetsopbygning og fordi gode relationer kan bruges til egen sikring, efterretningsindhentning og effekt.

En soldats færdigheder kan således ikke længere deles op i kampfærdigheder på den ene side og kontaktfærdigheder på den anden. Kontaktfærdighederne udgør en integreret del af en soldats færdigheder.

KLIK HER for at læse mere om ISK forskning i Militær Operativ Kultur.

Militær Operativ Kultur

ISK Sektion for Militær Operativ Kultur har blandt andet ansvaret for at udvikle viden om samt at uddanne sprogofficerer og det øvrige forsvar i kontaktfærdigheder og interkulturel kommunikation.

KLIK HER for at rekvirere vores materialer, foredrag, kurser m.m. om kontaktfærdigheder og interkulturel kommunikation.

KLIK HER for at downloade publikationen ”Kulturforståelse – en vigtig del af internationale operationer”.

KLIK HER for at downloade publikationen ”Internationale operationer i fokus”, 2004.

KLIK HER for at søge mere viden om kontaktfærdigheder og interkulturel kommunikation i Forsvarsakademiets forskningsdatabase.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier