Spørgsmål eller behov for kontakt?

Om rekvisition ved ISK

Rekvisition af ISK ressourcer kan kun foretages af militært personel og kræver bl.a. angivelse af ordrenummer til inddækning af indkommandering mv. Du skal endvidere angive nogle basale fakta om opgavens indhold, omfang, tid og sted. Vi ringer eller skriver normalt tilbage til dig inden for 5 arbejdsdage.

FIIN

Rekvisition sker via Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIIN)”. Indtast dit stabsnummer, så får du et link til rekvisitionsformularen på FIIN.

Anden henvendelse

Drejer din henvendelse sig om andet end rekvisition, skal du anvende kontaktformularen HER.

Vil du melde tilbage på en ISK ydelse, så KLIK HER.

Ressourcer
Kulturforståelse/Landeforedrag

Briefinger om kulturelle forhold i lande og missionsområder, der er relevante for Forsvarets aktuelle internationale virke. Oplæggene varer som udgangspunkt to-tre timer, men der kan også leveres tilpassede løsninger.

Tolkning

Tolkning i arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Dette omfatter også tolkning inden for rammen af våbenkontrolopgaver.

Øvelsesstøtte, situationsspil og tolketræning

Indsættelse af figuranter og rollespillere under nationale og internationale øvelsesaktiviteter til brug for træning af

  1. tolkning i felten,
  2. gennemførelse af møder og forhandlinger med øvrighedspersoner m.fl. fra fremmede kulturer samt
  3. kommunikativ håndtering af demonstranter m.m.

Hertil også indspil i mindre rammer samt uddannelse i, hvordan man bruger en tolk.

Parlørkurser og sprogundervisning

Træning i brug af parlør, herunder sproglig indøvelse af de mest gængse fraser i missionsområdet samt introduktion af mulighederne for selv at træne yderligere. Introduktion af parlørmaterialerne inkl. instruks i, hvordan de anvendes, varer typisk halvanden time.

Hertil egentlig sprogundervisning i arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Udstrækningen tilpasses behov og ressourcer.

Kontaktfærdigheder

Uddannelse og træning i interkulturel kommunikation, typisk i form af et oplæg på 1-2 timer efterfulgt af træning. Uddannelse og træning kan variere afhængig af tid til rådighed.

Oversættelse

Skriftlig oversættelse af materialer på arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Mere komplicerede tekster, fx juridiske, søges løst af eksterne samarbejdspartnere.

Øvrig støtte fra reservepersonel

Reserveofficererne fra Sprogofficerskorpset kan efter behov indkaldes til støtte for f.eks. eskortering af udenlandske gæster, planlægning af diverse arrangementer m.v.

Sprogtest ved ISK

Bemærk, at sprogtest rekvireres direkte via Forsvarets Sprogtestcenteret.

Læs mere her...

ISK udgivelser og materialer

KLIK HER for oversigt over alle ISK udgivelser og materialer.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier