Spørgsmål eller behov for kontakt?

Missioner
Vælg mission
Sikkerhedssamarbejde

Danmark er aktiv deltager i en lang række aftaler og traktater. For ISK er CFE-traktaten, Open Skies aftalen samt…

Afghanistan - RSM

Resolute Support Mission (RSM) afløste i 2014 den internationale ISAF-mission (International Security Assistance Force). RSM har…

Irak - OIR

Danmark har siden 2014 bidraget til koalitionen mod terrorbevægelsen DAISH. Først med danske soldaters træning af kurdiske…

Kosovo - KFOR

Danmark har siden 1999 bidraget til Nato Kosovo Force (KFOR). Fra omkring 1.000 soldater i 1999 til omkring 35 i 2016. KFOR har…

Kuwait - OIR

Danmark har siden 2014 bidraget til koalitionen mod terrorbevægelsen DAISH. Først med danske soldaters træning af kurdiske…

Mali - MINUSMA

MINUSMA har til opgave at stabilisere situationen i beboede områder og understøtte, at regeringen kan reetablere kontrollen med…

Pirateri - OOS

Operation Ocean Shield har siden 2009 været rammen for NATOs maritime bidrag til bekæmpelsen af pirateri i området ved Afrikas…

Sydsudan - UNMISS

UNMISS opgaver er at sikre fred og sikkerhed samt støtte etableringen af betingelserne for udvikling i Sydsudan, der blev et nyt…

Syrien - UNSMIS

United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) blev etableret i 2012, blandt andet med henblik på at overvåge en…

Introduktion

Forsvaret deltager i en række internationale missioner, opgaver og samarbejder under fremmede himmelstrøg. En fælles forudsætning for at kunne løse langt de fleste militære opgaver er god kontakt til og med den lokale befolkning, de lokale myndigheder, internationale organisationer m.fl.

Derfor skal soldaterne i missionen have kendskab til sprog og kulturen i missionsområdet.

Under den enkelte mission finder du en kort introduktion af missionens formål, et kort over missionsområdet samt ISK udgivelser om missionsområdets kultur.

Hertil en oversigt over lær-selv-ressourcer og anbefalet læsning om missionsområdet.

Ønsker du at træne eller downloade materiale om sprogene i missionsområdet skal du gå til SPROG.

Bemærk, at du både kan finde kommende, igangværende og tidligere missioner med dansk militær deltagelse. Tidligere missioner opdateres ikke.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier