Spørgsmål eller behov for kontakt?

Sikkerhedssamarbejde

Danmark er aktiv deltager i en lang række aftaler og traktater. For ISK er CFE-traktaten, Open Skies aftalen samt Wien-dokumentet, der grundlagde Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa (OSCE), særligt relevante. Det skyldes, at disse aftaler ofte indebærer besøg i (primært) russisktalende lande eller tilsvarende besøg i Danmark. Derfor uddanner ISK sprogofficerer i russisk.

CFE-traktaten

Traktaten giver de deltagende lande mulighed for at overflyve, observere og fotografere hinandens territorium. Traktaten gælder hele området mellem Vancouver og Vladivostok. Danmark skal derfor være klar til at acceptere flyvninger over Grønland og Færøerne. Traktaten bidrager til øget tillid mellem deltagerlandene og dermed en forøget sikkerhed i området.

Open Skies Traktaten

Wien Dokumentet er en samling internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 55 lande. Dokumentet beskriver hvordan der gennem øget samarbejde og åbenhed, kan skabes tillid mellem landene.

Wien Dokumentet

Hertil kommer danske samarbejder med en række andre lande, hvor arbejdssproget ikke er engelsk. F.eks. i forbindelse med Operation RECSYR, hvor Forsvaret deltog i bortskaffelsen af kemiske kampstoffer i Syrien 2013-14, blandt andet støttet af russisk- og arabisk talende sprogofficerer. Også Forsvarschefens samt andre myndigheders møder med eks. Rusland på højt niveau, herunder om Arktis, støttes af russisktalende sprogofficerer.

Derudover samarbejder Danmark også med lande som Kina, Østafrika, Ukraine, Balkan, Georgien, Afghanistan og Pakistan.

Særlig tolkning
ISK Sektion for Særlig Sprog har blandt andet ansvaret for at videreuddanne sprogofficerer indenfor to områder:
  1. Højniveautolkning skal tilvejebringe og udvikle en mindre gruppe sprogofficerers sproglige kundskaber og tolketekniske niveau. Som udgangspunkt dækkes sprogene russisk, arabisk, persisk dari og, efter behov, fransk.
  2. Traktattolkning skal tilvejebringe og udvikle en mindre gruppe russisktalende sprogofficerer til at kunne virke i rammen af det særlige sprogbrug og den kunnen, som forskellige traktater stiller krav om. F. eks. særlig viden om kameraudstyr på fly til fotografering af militære områder.

For begge områder gælder, at der normalt er tale om meget erfarne og sprogligt dygtige sprogofficerer.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier