Spørgsmål eller behov for kontakt?

English versionINFO
Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) hovedopgaver er
  1. at uddanne forsvarets officerer, herunder sprogofficerer, i sprog og i kulturforståelse,
  2. at bidrage til træningen af militære styrker til nationale og internationale opgaver samt
  3. at udsende sprogofficer og militære tolke.

ISK stab udgøres af 24 militære og civile ansatte. Uddannelsen i kulturforståelse er forskningsbaseret. ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

Kontakt os

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier