Spørgsmål eller behov for kontakt?

Kadetforeningen (SPROKA)

SPROKA er de til enhver tid gående kadetter på sprogofficersuddannelsens selvstændige forening.

Foreningen har til formål at varetage kadetternes sociale interesser til gavn for kammeratskab og sammenhold. Hertil kommer kontakten til Forsvarsakademiets kadetter på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets officersskole.

Foreningens formand har direkte adgang til chefen for ISK i sager vedrørende kadetternes sociale liv.

Besøg også SPROKA på FACEBOOK

Kontakt os

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier