Spørgsmål eller behov for kontakt?

Sprogofficersforeningen (SPROF)

Sprogofficersforeningen er en selvstændig, social forening, dannet og ledet af sprogofficererne. Foreningen gennemfører årligt en række sociale arrangementer for sprogofficerer samt de ældste kadetter på sprogofficersuddannelsen - og er dermed en væsentlig del af opretholdelsen af kammeratskab og korpsånd blandt sprogofficerer.

Blandt foreningens medlemmer er også tidligere aktive sprogofficerer samt sprogofficerer tjenstgørende ved andre af Forsvarets myndigheder.

Som en anerkendelse af Sprogofficersforeningens betydning for korpsånd og kammeratskab - og dermed også kvaliteten af ISK opgaveløsning - deltager foreningens formand i modtagelsen af ny kadetter samt i ISK og Sprogofficerskorpset kvartalsvise samarbejdsmøder.

Kontakt os

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier