Spørgsmål eller behov for kontakt?

Sprogofficersskolen

Sprogofficersskolen har siden 1957 uddannet sprogofficerer til Forsvaret. I dag underviser skolen i arabisk, russisk og persisk dari. Undervisningen foregår i klasser på 10-15 kadetter, der har et særligt talent for sproglæring, men som samtidig også skal kunne gennemføre den sideløbende reserveofficersuddannelse. Denne del af uddannelsen omhandler uddannelse som kulturvejleder, i grundlæggende militær træning, f.eks. skydning og taktik, samt uddannelse i militære operationer og Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Sprogofficeren skal sideløbende kunne opretholde en fysisk form, der gør det muligt at følge en infanterienhed til fods i f.eks. Helmand.

Der afsættes omkring 1.400 timer til sproglæring understøttet af 2-3 sproglærere pr. sprog, samtalelærere, sproglaboratoriebrug, AV-midler og sprogtræningsprogrammer til kadetternes smartphones. Sidst i uddannelsen gennemfører kadetterne sprogtræning i f.eks. Hviderusland, Ægypten eller Tadsjikistan for at træne sproget i praksis.

Reserveofficersuddannelsen dækker også omkring 1.400 timer.

Der er eksamen i alle fag.

Efter uddannelsen indkaldes sprogofficererne til vedligeholdende træning i deres sprog, kultur og tolkning.

Du kan læse mere om uddannelsen i Forsvarsakademiets Studieordning for Sprogofficersuddannelsen.

Se video

Camilla Studerende sprogofficer - Russisk

Johan - Studerende sprogofficer - Arabisk

Erfaringer som udsendt sprogofficer

Læs mere på FAK.DK

Kontakt os

Introduktion til sprogofficers- og tolke-uddannelserne

Download folder

Iben - sprogofficer

Tolken Thit

Til kampdag i Burka

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier