Spørgsmål eller behov for kontakt?

Sprog

FULDSKÆRMSVISNING

Du vinder ved at kunne sige noget!
Pashto

Pashto er et relativt lille sprog, der primært tales i det sydlige og østlige Afghanistan samt det vestlige Pakistan. Pashto…

Persisk dari

Persisk dari tales i det centrale og nordlige Afghanistan og er landets officielle sprog. Daritalende sprogofficerer kan på 4-8…

Irakisk

Arabiske sprog tales i en række dialekter, der dog har skriftsproget (MSA) til fælles. Sprogofficerer lærer som udgangspunkt…

Ægyptisk

Arabiske sprog tales i en række dialekter, der dog har skriftsproget (MSA) til fælles. Sprogofficerer lærer som udgangspunkt…

Somali

Somali er det sprog, der oftest benyttes af pirater omkring Afrikas Horn. Institut for Sprog og Kultur uddanner ikke i somali. I…

Syrisk

Arabiske sprog tales i en række dialekter, der dog har skriftsproget (MSA) til fælles. Sprogofficerer lærer som udgangspunkt…

Mandarin

Mandarin er det officielle sprog i både Kina og Taiwan. Institut for Sprog og Kultur uddanner ikke i mandarin. Som et forsøg…

Russisk

Russisk er det talte sprog i Rusland og Kaukasus og anvendes bl.a. af OSCE sikkerhedssamarbejde. Russisktalende sprogofficerer…

Fransk

Fransk er udbredt i Europa, Canada, flere afrikanske lande m.fl. Institut for Sprog og Kultur efteruddanner sprogofficerer og…

Engelsk

Institut for Sprog og Kultur uddanner alle Forsvarets officerer i engelsk. Størstedelen af undervisningen foregår på…

Introduktion

Forsvaret deltager i en række internationale missioner, opgaver og samarbejder under fremmede himmelstrøg. En fælles forudsætning for at kunne løse militære opgaver er kontakt til den lokale befolkning, myndigheder, internationale organisationer m.fl.

Derfor skal soldaterne i missionen have kendskab til sproget i missionsområdet.

Inden for hvert sprog finder du en kort introduktion af sproget samt en række værktøjer til at forbedre din sproglige parathed og træning.

Under parlør kan du downloade og via nettet/smartphone indøve sætninger til daglig brug.

Du kan også finde apps til din Smartphone, der hjælper dig med at kommunikere direkte med en lokalbefolkning, når du har brug for at give hastige budskaber i missionsområdet.

Og så kan du også finde link til yderligere sprogtræning, som du kan være i gang med i løbet af få minutter.

Endelig kan du rekvirere uddannelse og uddannelseshjælpemidler fra Institut for Sprog og Kultur.

Ønsker du at vide mere om kulturen i et bestemt missionsområde skal du gå til MISSIONER eller KULTUR.

Bemærk, at vi primært opdaterer indenfor de sprog og sprogområder, som Forsvaret p.t. løser opgaver i.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier