Spørgsmål eller behov for kontakt?

Engelsk
Sprog

Institut for Sprog og Kultur uddanner alle Forsvarets officerer i engelsk.

Størstedelen af undervisningen foregår på officersgrunduddannelsen og hovedvægten er lagt på kadetternes evne til at mestre militære emner og termer på taktisk niveau.

På de videregående militære uddannelser arbejdes der med officerernes evne til at forholde sig kritisk til og kunne formidle militære overvejelser og analyser samt befalinger på engelsk.

Med værktøjerne nedenfor kan du udsøge og få oversat militære gloser fra dansk til engelsk og modsat.

Parlør

Forsvarets Ordlister
Online udgave af dansk-engelsk og engelsk-dansk Hærtaktisk Ordliste:

Sprogtræning

Under udarbejdelse!


Quizspil for SVN
Et quizspil udarbejdet for Søværnet af Institut for Sprog og Kultur. Her kan trænes sømilitært engelsk inden for flere kategorier.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier