Spørgsmål eller behov for kontakt?

Forsvarets Sprogtestcenter (FSTC)

Forsvarets Sprogtestcenter (FSTC) er en del af Institut for Sprog og Kultur. Centeret har til opgave at certificere ansatte i Forsvaret, der skal løse opgaver for eller virke i internationale stabe m.v.
FSTC løser sin opgave via test, der udvikles alene eller i samarbejde med nordiske militære samarbejdspartnere samt Nato’s Bureau for International Language Coordination.
FSCT oversætter endvidere tekster til engelsk og fransk samt rådgiver om test i ISK særlige sprog, fx russisk, arabisk og dari.

FSCT løser som udgangspunkt kun opgaver for Forsvaret.

Kontakt FSTC
Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur

Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Att.: Allan Juhl Kristensen
Tlf.: +45 2555 2271
Email: fak-isk-et01@mil.dk

Ved fremmøde i visse Nato-stabe skal personel medbringe et sprogcertifikat udstedt af det nationale sprogtestcenter. I Danmark er det FSTC.

FAKTA

Når du udpeges til en international stab eller stilling, vil Forsvarets Personalestyrelse normalt lade dig gennemgå en test ved FSTC.

FSTC tester og udsteder certifikat i overensstemmelse med Nato’s aftale om sprogtest (STANAG 6001).
Med afsæt i denne fastsættes for hver stilling et niveau for LYTTE-TALE-LÆSE-SKRIVE færdigheder fra 1 til 4 – også kaldet sprogprofilen.

En profil 3-2-3-2 betyder altså, at du skal være meget god til at lytte og læse (33), men kan have et lidt lavere niveau i at tale og skrive (22).

Test dig selv

Inden STANAG-testen kan du selv teste dine lytte- og læsefærdigheder online via Forsvarets Elektroniske Skole eller i særlige tilfælde aftale en screening ved FSTC på Svanemøllens Kaserne.


Sådan tester vi

Ressourcer

Andre sprog end engelsk kan testes online ved brug af:

  1. US Defense Language Institute(DLI) e-Learning ressourcer.

De er gratis og kræver normalt kun et par minutter til oprettelse af brugerprofil. Testen varer ca. 90 minutter. Det er en god ide at aktivere kursernes introduktionsvideo (klik på ”tutorial”).

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier